แคตตาล็อกออนไลน์

 • จ้างผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนป่วยที่บ้าน

  บริการจัดส่งดูแลคนป่วยที่บ้าน จ้างผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนป่วยที่บ้าน บริการจัดส่งคนดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่บ้าน (Nursing Care) บริการและดูแล เรื่องการรับประทานอาหาร ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ อาหารทางสายยา ดูดเสมหะ เฝ้าระะวังการสำลักอาหาร บริการและดูแล เรื่องการอาบน้ำ เช็ดตัว แปรงฟัน การขับถ่ายเช็ดอุจจาระปัสสาวะ บริการและดูแล เรื่องการพักผ่อน พักฟื้น กายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย บริการและเฝ้าระวัง อาการของผู้ป่วย จากอาการภาวะแทรกซ้อน ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ป้องกันเป็นโรคซึมเศร้า อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 16,000-18,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส    ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง

  ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ฟีดอาหารทางสายาง  ดูดเสมหะ ระวังการสำลักอาหาร ดูแลอาบน้ำเช็ดตัว แปรงฟัน ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อความสะอาดของผู้ป่วย ดูแลระบบขับถ่าย เก็บเช็ดอุจจาระ ปัสสาวะ ดูแลเรื่องแผลกดทับ พลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมง อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 15,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส   ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุ

  ดูแลผู้สูงอายุ  การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพ จะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด พลิกร่างกายให้ผู้สูงอายุติดเตียงป้องกันแผลกดทับ   อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัวรายเดือน

  จัดส่งแม่บ้าน แม่ครัวรายเดือน แม่บ้านมีหน้าที่ดังนี้ ดูแลเรื่องความสะอาด กวาดบ้าน ถูบ้าน ทำความสะอาดเครื่องเรือนและของใช้ในบ้าน ดูแลเรื่อง ซัก อบ รีด ดูแลเรื่องการประกอบอาหาร ล้างจาน และอื่นๆ   อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 12,000-13,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาแม่บ้าน, บริการทำความสะอาด

  ฿ 13,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุรายวัน

  บริการจัดหาดูแลผู้สูงอายุ คนชรา การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพ จะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด พลิกร่างกายให้ผู้สูงอายุติดเตียงป้องกันแผลกดทับ อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน

  ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน เจ้าหน้าที่เรามีคุณสมบัติในการดูแลผู้สูงอายุ และคนชราดังนี้ บริการเรื่องสุขภาพ มีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆของร่างกายผู้สูงอายุ บริการทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร ทำอาหารให้ถูกหลักโภชนารของผู้สูงอายุ จัดสรรเวลาให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เหมาะสม ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้   อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 16,000-18,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส   ต้องการสอบถามราคาพิเศษ โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย

  ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย บริษัท บ้านพลอย แคร์ จำกัด บริการจัดหาพี่เลี้ยงให้บริการดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ให้การดูแลด้านอาหาร ยา ด้านสุขอนามัย เช็ดตัวให้ผู้ป่วย พลิกตัวไม่ให้แผลกดทับ ให้บริการด้านสันทนาการให้ผู้ป่วยได้ขยับตัว บริหารร่างกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายตามแพทย์สั่ง เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว ให้บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ ในพื้นที่ ชลบุรี กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี   อัตราค่าบริการ 15,000-18,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • จ้างแม่บ้านทำความสะอาด

  จ้างแม่บ้านทำความสะอาด เราเป็นผู้ให้บริการจัดหาจัดจ้างแม่บ้านทำความสะอาด แบบเช้าไป-เย็นกลับ เพื่อทำหน้าที่รักษาความสะอาดตามบ้าน แม่บ้านทำความสะอาดร้านค้า และแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน บริการเช็ด ถู ปัด กวาด อาคารสถานที่ ล้างถ้วยชาม เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ-เช็ดกระจก เป็นต้น และบริการอื่นๆ ตามข้อตกลง อัตราค่าบริการเริ่มต้น 12,000-13,000 บาท/เดือน ให้บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ ในพื้นที่ ชลบุรี นนทบุรี กรุงเทพ ปทุมธานี   อัตราค่าบริการ 12,000-13,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาแม่บ้าน, บริการทำความสะอาด

  ฿ 12,000

  ดูรายละเอียด
 • พี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ

  พี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ  มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านต้องการได้รับการดูแล เราให้บริการจัดหาพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน แบบเช้าไปเย็นกลับ ดูแลด้านการให้อาหารตามมื้อ การป้อนยาตามแพทย์สั่ง เป็นเพื่อนคุยแก้เหงา ประคองเข้าห้องน้ำดูแลเรื่องความปลอดภัย และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีเวลาประกอบธุรกิจได้สะดวก บริการจัดส่งพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ชลบุรี นนทบุรี  ปทุมธานี    อัตราค่าบริการ 14,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • พี่เลี้ยงเด็ก รายเดือน

  พี่เลี้ยงเด็ก รายเดือน หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลเรื่องพัฒนาการของเด็ก ฝึกทักษะของเด็กให้ตรงตามวัย ดูแลเรื่องการทำภาระกิจส่วนตัวของเด็ก เช่น สอนให้อาบน้ำ เข้าห้องน้ำ แปรงฟัน ใส่เสื้อผ้า ดูแลเรื่องสุขภาพ สอนให้เด็กจัดเก็บของเล่น เก็บของให้เป็นระเบียบ อัตราค่าบริการ 14,000-15,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 13,000

  ดูรายละเอียด
 • จ้างคนทำความสะอาดบ้าน

  จ้างคนทำความสะอาดบ้าน เราจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามายาวนาน หน้าที่ของแม่บ้านมีดังนี้ 1.ดูแลเรื่องความสะอาด กวาดบ้าน ถูบ้าน ทำความสะอาดบ้านเรือนและของใช้ในบ้าน 2.ทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร เป็นผู้ช่วยประกอบอาหาร 3.ล้างจาน เก็บกวาดครัวให้สะอาดอยู่เสมอ 4.ซัก อบ รีด เสื้อผ้า พร้อมชุดเครื่องนอน   อัตราค่าบริการ 12,000-13,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาแม่บ้าน, บริการทำความสะอาด

  ฿ 13,000

  ดูรายละเอียด
 • รับจัดส่งคนดูแลคนแก่ที่บ้าน

  รับจัดส่งคนดูแลคนแก่ที่บ้าน หน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ เฝ้าสังเกตความผิดปกติต่างๆของร่างกายผู้สูงอายุ ดูแลอาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ดูแลหาอาหารที่มีประโยชน์ตรงกับโรคและความต้องการของผู้สูงอายุ   อัตราค่าบริการ 14,000-15,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส   ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • คนเฝ้าไข้ผู้ป่วย รายวัน-รายเดือน

  คนเฝ้าไข้ผู้ป่วย รายวัน-รายเดือน ถ้าคุณกำลังหาผู้ช่วยมาดูแลคนในบ้านที่เรารัก แนะนำมาที่ศูนย์บ้านพลอย แคร์ เพราะผู้ป่วยคือผู้ที่ต้องดูแลด้วยผู้ช่วยมืออาชีพ คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีมีดังนี้ 1.เฝ้าระวังผู้ป่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เป็นอยู่เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปอดแฟบ โรคซึมเศร้า แผลกดทับ 2.ช่วยอาบน้ำ เช็ดตัว แปรงฟัน ดูแลเรื่องความสะอาดหลังขับถ่าย 3.การพักฟื้น พักผ่อน อ่านหนังสือให้ฟัง ลดความเครียดของผู้ป่วย 4.ดูแลโภชนาการอาหารให้เหมาะสม ป้อนอาหาร ฟีดอาหารทางสายยาง เฝ้าระวะังการสำลักอาหาร   อัตราค่าบริการ 15,000-18,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส   ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • จัดส่งผู้ดูแลผู้สุงอายุคนชรา

  อัตราค่าบริการ 15,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุรายเดือน

  บริการจัดส่งผู้ดูแลคนชรา ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้, ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูสุขภาพ หรือกำลังพักฟื้นจากอาการป่วย หลังการผ่าตัด, ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ฯลฯ การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพ จะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด พลิกร่างกายให้ผู้สูงอายุติดเตียงป้องกันแผลกดทับ อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามราคาข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด