แคตตาล็อกออนไลน์

 • ดูแลผู้สูงอายุ

  ดูแลผู้สูงอายุ  การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพ จะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด พลิกร่างกายให้ผู้สูงอายุติดเตียงป้องกันแผลกดทับ   อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุรายวัน

  บริการจัดหาดูแลผู้สูงอายุ คนชรา การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพ จะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด พลิกร่างกายให้ผู้สูงอายุติดเตียงป้องกันแผลกดทับ อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน

  ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน เจ้าหน้าที่เรามีคุณสมบัติในการดูแลผู้สูงอายุ และคนชราดังนี้ บริการเรื่องสุขภาพ มีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆของร่างกายผู้สูงอายุ บริการทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร ทำอาหารให้ถูกหลักโภชนารของผู้สูงอายุ จัดสรรเวลาให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เหมาะสม ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้   อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 16,000-18,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส   ต้องการสอบถามราคาพิเศษ โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย

  ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย บริษัท บ้านพลอย แคร์ จำกัด บริการจัดหาพี่เลี้ยงให้บริการดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ให้การดูแลด้านอาหาร ยา ด้านสุขอนามัย เช็ดตัวให้ผู้ป่วย พลิกตัวไม่ให้แผลกดทับ ให้บริการด้านสันทนาการให้ผู้ป่วยได้ขยับตัว บริหารร่างกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายตามแพทย์สั่ง เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว ให้บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ ในพื้นที่ ชลบุรี กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี   อัตราค่าบริการ 15,000-18,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • พี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ

  พี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ  มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านต้องการได้รับการดูแล เราให้บริการจัดหาพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน แบบเช้าไปเย็นกลับ ดูแลด้านการให้อาหารตามมื้อ การป้อนยาตามแพทย์สั่ง เป็นเพื่อนคุยแก้เหงา ประคองเข้าห้องน้ำดูแลเรื่องความปลอดภัย และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีเวลาประกอบธุรกิจได้สะดวก บริการจัดส่งพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ชลบุรี นนทบุรี  ปทุมธานี    อัตราค่าบริการ 14,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • รับจัดส่งคนดูแลคนแก่ที่บ้าน

  รับจัดส่งคนดูแลคนแก่ที่บ้าน หน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ เฝ้าสังเกตความผิดปกติต่างๆของร่างกายผู้สูงอายุ ดูแลอาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ดูแลหาอาหารที่มีประโยชน์ตรงกับโรคและความต้องการของผู้สูงอายุ   อัตราค่าบริการ 14,000-15,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส   ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • จัดส่งผู้ดูแลผู้สุงอายุคนชรา

  อัตราค่าบริการ 15,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด
 • ดูแลผู้สูงอายุรายเดือน

  บริการจัดส่งผู้ดูแลคนชรา ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้, ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูสุขภาพ หรือกำลังพักฟื้นจากอาการป่วย หลังการผ่าตัด, ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ฯลฯ การรับประทานอาหาร เลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ควบคุมดูแลน้ำหนัก การทำภาระกิจส่วนตัว อาบน้ำ เช็ดตัว พาเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สุขภาพ จะมีการเฝ้าระวังความผิดสังเกตุต่างๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ การพักผ่อน ความสะอาดของเตียงนอน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด พลิกร่างกายให้ผู้สูงอายุติดเตียงป้องกันแผลกดทับ อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท/เดือน ***หมายเหตุราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละเคส ศูนย์บ้านพลอย แคร์ จำกัด ให้บริการด้วยใจ จัดส่งถึงสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ไว้ใจได้ ต้องการสอบถามราคาข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 086-307-0013, 090-272-1646, 02-669-4649

  หมวดหมู่ : สถานพักฟื้นพยาบาล, บริการจัดหาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  ฿ 15,000

  ดูรายละเอียด